Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Interdisciplinair

Onze interdisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur in onze projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Informatie

Omdat in onze visie landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn hanteren wij een integrale en interdisciplinaire aanpak. Door de kennis van deze disciplines te combineren wordt een hoogwaardig ruimtelijk ontwerp verkregen.

Iedere opgave heeft een eigen specifiek karakter. Daarom wordt binnen BDP voor iedere opgave opnieuw bekeken hoe het meest geschikte team kan worden samenĀ­gesteld. Onze teams zijn altijd multidisciplinair, zodat er enerzijds vanuit verschillende disciplines en invalshoeken een vernieuwende inhoudelijke bijdrage aan de betreffende opgave geleverd kan worden en anderzijds ook een gezonde overlap tussen de verschillende vakgebieden behouden blijft.

Bij alle projecten wordt ook op diverse manieren samengewerkt met andere betrokken partijen zoals opdrachtgevers (marktpartijen en overheden), klankbordgroepen, architecten en landschapsarchitecten. Zonder hen kunnen plannen niet worden gerealiseerd; juist door samenwerking en vakinhoudelijke discussies, krijgen ontwerpen diepgang en kan het proces worden doorlopen van idee op papier tot gerealiseerd plan.

Interdisciplinair Projecten