Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Landschapsarchitectuur

De openbare ruimte wordt door BDP.khandekar beschouwd als het bindende middel in de beleving van dorpen en steden.

Informatie

Landschapsarchitectuur neemt binnen het bureau een belangrijke plaats in; niet alleen bij de totstandkoming van ruimtelijke visies, masterplannen en verkavelingstudies, maar ook door het ontwerp, uitwerkingen en detaillering van inrichtingsplannen.

Bij elk ontwerp wordt in de visie en masterplan fase veel aandacht besteed aan het integreren van de aanwezige (landschappelijke) structuren, het inpassen van het plan in de bestaande omgeving, het bepalen van de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte en de maatvoering daarvan. En, zeker niet als laatste, de gewenste sfeer voor de plek.

Landschaps-architectuur Projecten

Gerelateerd

Laden meer items ...
Alle items geladen