Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Liesl Vivier

Liesl Vivier

Stedenbouwkundig ontwerper, directeur Rotterdam

Liesl Vivier is al 25 jaar werkzaam als architect/stedenbouwkundige en heeft werkervaring in zowel binnen- als buitenland.

Na het afronden van haar opleiding in Architectuur aan de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika heeft Liesl Vivier achtereenvolgens gewerkt in Zimbabwe, Zuid-Afrika en Engeland. In 1991 is zij naar Nederland gekomen, waar zij de postdoctorale opleiding in Ontwerp, Planning en Beheerstechnieken van de Gebouwde Omgeving, bij de TU Delft met succes heeft afgerond. Aansluitend op haar studie bij de TU in Delft, is Liesl Vivier in 1993 bij BDP in dienst getreden als stedenbouwkundige.

In 2003 is zij als partner toegetreden en in 2008 is zij directeur geworden van de BDP vestiging in Nederland. In deze rol treedt zij op als leidinggevende ontwerper van vele opdrachten van uiteenlopende aard en omvang en is zij actief op alle gebieden van de stedenbouwkundige opgave, zoals acquisitie van opdrachten, ontwerp, supervisie en procesbegeleiding. Daarnaast is zij ook medeverantwoordelijk voor het algemene bureaumanagement, het beleid en de projectadministratie van BDP.

Liesl heeft uitgebreide ervaring in het leiden van complexe ontwerpprocessen en ontwerpteams voor grootschalige projecten.  Zij heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan projecten in diverse segmenten, zoals woningbouw, centrumlocaties en stationsgebieden. Daarbij maken herstructureringsopgaven een belangrijk deel uit van haar opdrachtenpakket. Herstructureringsopgaven zijn complex door de combinatie van diverse factoren waarbij punten zoals faseerbaarheid, flexibiliteit en te realiseren én te behouden programma een belangrijke rol spelen. Met dergelijke projecten heeft Liesl veel ervaring (o.a. Paleiskwartier te ’s-Hertogenbosch, Centrum van Osdorp, Oldenzaal stationsomgeving) en is zij veelal bij een project betrokken vanaf de planvormingsfase tot de uitwerking en supervisie. Binnen de herstructureringsopgaven nemen de naoorlogse woonwijken een bijzondere plaats in. Liesl is als hoofdontwerper betrokken bij veel van deze projecten en heeft daarbij ook zitting in het kwaliteitsteam van Kerckebosch (Zeist).

Projecten

Laden meer items ...
Alle items geladen