Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Tussen Park en Stad, naoorlogse stadswijken; Handboek voor ruimtelijke ontwikkeling

Datum: 01-07-2009

Dit boek is geschreven in samenwerking met van Empelen Van Aalderen Partners. Het is een inspirerende leidraad voor iedereen die betrokken is bij de actuele opgave van herontwikkeling van de naoorlogse stad. Het geeft een systematische analyse van de naoorlogse woonwijken en biedt een methode van ruimtelijke vernieuwing. Heldere voorbeelden illustreren de gevonden oplossingen. Tussen park en stad weegt de hooggestemde idealen – licht, ruimte, groen – waarmee de wijken werden ontworpen om de voorbeeldige stad van weleer een nieuwe toekomst te bieden.

Titel: Tussen Park en Stad, naoorlogse stadswijken; Handboek voor ruimtelijke ontwikkeling
Auteurs: André de Hoop, Roel van Aalderen, Klazien Haitjema en Shyam Khandekar
Uitgever: Blauwdruk, 2009
ISBN  978 90 75271 32 4

2009-tussen-Park-en-Stad.jpg