Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Dag van de Spoorzone Tilburg was een succes

Afgelopen zaterdag (28 mei) was De Dag van de Spoorzone in Tilburg. Voor het eerst was het NS-terrein, waarvoor BDP.khandekar het Masterplan gemaakt heeft, open voor publiek. Bij het slotdebat van de dag, geleidt door Rob Trip (van het NOS journaal), heeft Shyam Khandekar het plan gepresenteerd en is in discussie gegaan met het publiek.

Daarnaast is onze maquette van het gebied is onthuld.

dag-van-spoor-2011-06-01.jpg