Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Nirlon Knowledge Park, Mumbai, India in Urban Design

Urban Design is een tijdschrift dat door de Urban Design Group uit Engeland 4 keer per jaar wordt uitgegeven en specifiek over stedenbouw gaat. Elk tijdschrift heeft een ander thema. In de zomer uitgave van dit jaar is het thema India.

BDP.khandekar is gevraagd om een artikel te schrijven over Nirlon, een herstructureringsproject in Mumbai, India, waar BDP.khandekar sinds 2007 aan het stedenbouwkundig plan en de inrichting van de openbare ruimte werkt.
Het artikel vertelt over hoe het ontwerp zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld en gevormd en hoe duurzaamheid een belangrijke rol speelt in het gebied.

Artikel: Nirlon Knowledge Park, Goregaon, Mumbai; Andrew Tindsley gives a rare example of new development combined with regeneration, Andrew Tindsley, BDP, Urban Design 119, summer 2011, blz 36-38 (PDF)

nirlon-urban-design-2011-07-01.jpg