Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Gerrit Komrij College in Winterswijk in blad ‘Stedenbouw’

In het laatste nummer van het blad Stedenbouw is een artikel geschreven over de Driemark school (nu Gerrit Komrij College genoemd) in Winterswijk. Aan de hand van een interview met Dick van Dijk (projectleider van de gemeente Winterswijk) en Willy Smit (directeur hoofdaannemer WAM & Van Duren) wordt het ontwerp van de school uitgelegd. Ook wordt er iets vertelt over het proces en enkele beslissingen die er voor gezorgd hebben dat de bibliotheek van Winterswijk ook in het schoolgebouw wordt opgenomen.

Het schoolgebouw en de sprothal zijn inmiddels opgeleverd en zal met het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik worden genomen.

Het artikel: 'Hanging basket is eyecatcher', Stedenbouw nr 703, blz 70 -72.

news-winterswijk-2012-08-08-image.jpg