Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Our cities are surely talking, Domus India over BDP Khandekar

In de laatste uitgave van Domus India is groot artikel gepubliceerd over BDP Khandekar. Shyam Khandekar is voor het artikel geïnterviewd. In het interview wordt het thema ‘liveable cities’ besproken. Stedenbouwkundige ontwerpen die over een lange periode uitgevoerd worden komen aan bod. Hierbij is het van belang dat er geen blauwdruk wordt ontworpen, maar een helder concept met een sfeer die past bij de specifieke locatie.

Deze visie wordt onderbouwd door een aantal projecten van BDP.Khandekar, namelijk Historisch Centrum in Coevorden, Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch en Verde Vista in Zoeterwoude/Leiden. Van alle drie de projecten zijn mooie afbeeldingen geplaatst met een korte toelichting.

Het artikel: Our cities are surely talking, Domus India, nr 28, april 2014, Volume 03 / Issue 06, blz 80-87

2014-04-07-domus-image.jpg