Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Eerste bijeenkomst van de klankboordgroep in Laren

Middels een eerste bijeenkomst van de klankboordgroep in Laren, gaat dinsdag een interactief participatieproces van start.  BDP. is door de gemeente gevraagd om de stedenbouwkundige randvoorwaarden op te stellen voor de komst van een hotel aan de Brink. Door de centrale ligging in het dorp is het van uiterst belang dat de omwonenden en belanghebbenden mee kunnen denken en doen in het opstellen van het raamwerk waarbinnen een kleinschalig hotel ontwikkeld kan worden.

 

In totaal zullen er drie bijeenkomsten gehouden worden waarin stapsgewijs het ruimtelijk kader voor het geplande hotel wordt ontwikkeld. We kijken er naar uit om samen met de inwoners en ondernemers in Laren te werken aan een opwaardering in en van de dorpskern.

Laren-Klankbordgroep-news-image.gif