Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Revitalisatie van het historisch centrum van York

De gemeente van York heeft vorige week de plannen voor de revitalisatie van het historisch centrum bekendgemaakt. Het Castle Gateway Masterplan, waaraan BDP Rotterdam samen met BDP Sheffield en BDP Manchester heeft gewerkt, zal £30 miljoen kosten en wordt op 26 april in de raad behandeld.

De bekendmaking van het plan sluit een breed participatieproces af dat met bewoners, ondernemers en gemeentediensten van York is doorlopen om tot een degelijk, breed gedragen plan te komen. Op dit moment wordt de locatie gekenmerkt door een rommelige infrastructuur, gebouwd en groen erfgoed, overstromingsproblematiek en een aantal herontwikkelingslocaties.

Het gebied zal getransformeerd worden tot een levendige, hoogwaardig ingerichte verbindingszone tussen de stad en de rivier; het historisch hart en het commercieel centrum. Een zone met ruimte voor infrastructuur en recreatie. 

BDP Rotterdam bracht samen met Witteveen + Bos de nodige Nederlandse expertise over het bouwen in overstromingsgevoelige gebieden in het ontwerp en proces, en deed het landschappelijk ontwerp/ het ontwerp voor de openbare ruimte.

York-news-image.jpg