Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

5e fase inrichtingsplan IT park Nirlon Mumbai

In Mumbai wordt de 5e fase van ons inrichtingsplan voor het IT park Nirlon gerealiseerd. In dit dicht bebouwde gebied wordt een nieuw park boven op het dak van een verdiepte parkeergarage aangelegd.

De openingen voor de noodzakelijke natuurlijke ventilatie van de parkeergarage zijn met de verhoogde groene terrassen en de waterpartijen geïntegreerd. Dit is een goed voorbeeld van hoe door integraal ontwerpen een hoogwaardige openbare ruimte tot stand komt

5-Fase-Nirlon-IT_News-image.jpg