Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Kerckebosch in het Nationaal Debat Natuurinclusief Bouwen

In april was er het Nationaal Debat Natuurinclusief Bouwen. Hier is de prijs uitgereikt voor de opdrachtgever die op innovatieve wijze natuurinclusief bouwen onderdeel maakt van hun planproces.

De wijk Kerckebosch uit Zeist won deze prijs omdat zij natuur en wonen naast elkaar heeft staan bij de integrale gebiedsontwikkeling. Doordat natuur vanaf het begin van het planproces is meegenomen, wordt natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling in dit gebied gerealiseerd. Dit is een voorbeeld van hoe het belang van natuur in de besluitvorming van de gemeente Zeist en de betrokken woningcorporatie is verankerd.

BDP is verantwoordelijk voor het masterplan, dat functioneert als het raamwerk voor de latere invulling van Kerckebosch.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/05/kamerbrief-over-groen-in-de-stad

Kerckebosch-news-image.jpg