Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

ZUTPHEN, VESTING VAN DE TOEKOMST

Ruimtelijke visie voor de vestingwerken van Zutphen

Gemeente Zutphen heeft opdracht gegeven aan BDP om een visiedocument voor het herstel en de beleving van de vestingwerken van Zutphen op te stellen. Doelen zijn de aantrekkingskracht en de woonkwaliteit van de binnenstad te vergroten. Daarnaast is het project gericht op de klimaatadaptatie opgave. Groen met schaduw en water voorraad bieden kansen voor het bestrijden van hittestress middenin de binnenstad.

Zutphen-Vesting-van-de-toekomst-news-image.jpg