Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Voorstellen voor Almere Haven 2040: een ambitieus, dorps leefklimaat

Op 13 januari presenteerde het Havenverbond een eerste, voorlopige versie van een Visie 2040 en een Aanpak 2020-2024 voor vernieuwing in de eerste vijf jaar voor de binnenring van Almere Haven.

In het afgelopen najaar hebben zo’n 300 mensen aan de Visie en de Aanpak voor vernieuwing gewerkt: de belangrijkste officiële organisaties in Haven, verenigd in het Havenverbond , ruim 200 bewoners van Haven, diverse professionals en een specialistenteam.

Als stedenbouwkundige gaf BDP vanuit het ruimtelijk domein vorm aan de visie “Havenhart 2.0 - Nieuw samen-leven rond singelgracht in Haven”. Uitgangspunt was het behouden en versterken van de bestaande kwaliteiten in de kern van Haven: het openbare karakter van de havens en havenkom, de kust en stranden en het Gooi­meer buiten de dijk; de intieme dorpssfeer aan de grachten- en singelstructuur met groengebieden binnen de dijk en het centrumgebied, dat deze twee facetten van Haven met elkaar verbindt.

De unieke ligging van Haven aan het Gooimeer en de oriëntatie op het zuiden biedt veel potentie tot het verder ontwikkelen van toerisme in het buitendijkse gebied. Hier is ruimte voor wandel-, fiets- en waterrecreatie, maar ook voor wonen in de kustzone.

De Singelgracht in het binnendijkse gebied wordt gezien als hét symbool van deze Visie 2040. De gracht is nu een achteloos aanwezig waterlint dat door alle wijken loopt. In de Visie wordt het getransformeerd tot een ‘rondje Haven’ door te investeren in ecologie, wonen-aan-het-water, beweging en sociale ontmoeting.

Om het centrum als schakel tussen binnendijks en buitendijks levendig te houden, zal worden geïnvesteerd in een kleiner winkelgebied, gecombineerd met een concentratie van stadsdeelvoorzieningen in het centrum, een vernieuwde Havenkom en een bevolkingsgroei van ongeveer 5.000 mensen dichtbij en in het centrumgebied.

De komende maanden zal het Havenverbond feedback verzamelen en BDP werkt als onderdeel van het specialistenteam een definitieve Visie uit.

Wethouder Hilde van Garderen, namens de gemeente verantwoordelijk voor de vernieuwing van Haven: “Ik ben blij met deze ambities voor Haven. De samenwerking met zoveel Havenaren is heel belangrijk en het Havenverbond is een waardevolle trekker. Het proces heeft een mooi compleet en concreet voorstel opgeleverd. ... In mei maakt het Havenverbond de Visie en de Aanpak definitief.

2019-12-06-Almere-Haven_web1200_2.jpg