Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed City

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Abu Dhabi Arup circa 5.000 hectare Ontwerp 2013

Project details

De overheid van Abu Dhabi, een van de Verenigde Arabische Emiraten, is bezig om het huidige structuurplan van de stad Abu Dhabi te herzien. In dit structuurplan ‘Plan Capital Update 2030’ zijn 5 herontwikkelingsgebieden aangewezen. In deze gebieden worden verschillende principes die in het structuurplan zijn bedacht, op lokaal schaalniveau getoetst. Andersom, kunnen ook ideeën die tijdens het bestuderen van de herontwikkelingsgebieden zijn gegenereerd, weer worden toegevoegd in de ‘Plan Capital Update’. Eén van deze gebieden is de wijk Mohammed Bin Zayed. Dit is een woonwijk van 5.000 hectare met in de toekomst ongeveer 200.000 inwoners waarvoor de BDP studio in Nederland, in samenwerking met de BDP studio in Abu Dhabi, de onderzoeksopdracht heeft verricht.
In de huidige situatie zijn er in Mohammed Bin Zayed City voornamelijk twee totaal contrasterende woontypologieën aanwezig. Enerzijds zijn er grote uitgestrekte percelen met vrijstaande villas in een zeer lage dichtheid. Anderzijds zijn er hoge woontorens met appartementen in een zeer hoge dichtheid. In BDP’s voorstel worden 5 deelgebieden, die eerder zijn aangemerkt voor appartementengebouwen in hoge dichtheden, herontworpen om de extreem dichtbebouwde gebieden te ontlasten en om maatschappelijke voorzieningen, zoals parken, sportfaciliteiten en culturele voorzieningen in de wijk te introduceren.
Het voorstel van BDP is om de nieuwe maatschappelijke voorzieningen en de te verplaatsen voorzieningen uit de dichtbebouwde gebieden samen te bundelen in locale centra in de wijk. Door middel van het introduceren van een netwerk van voet- en fietsroutes worden de centra opgenomen in de structuur van de wijk en wordt langzaamverkeer gestimuleerd. Het onderzoek heeft ook geleid tot voorstellen voor de verbetering van openbaar vervoer in de wijk door onder andere de introductie van sneltrams en een metro in het gebied.
De verbeteringen en voorstellen die uit het onderzoek naar de Mohammed Bin Zayed –wijk zijn voortgekomen, worden in de bredere structuurvisie voor de stad Abu Dhabi opgenomen.

Betrokken disciplines

Masterplan