Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Alkmaar, De Etalage

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Alkmaar Gemeente Alkmaar Circa 18 hectare Ontwerp 2004

Project details

Het plangebied ligt direct langs de invalsweg naar Alkmaar en wordt begrensd door de snelweg A9 aan de noordwest kant en door een ecologische zone aan de zuidoost kant.

De locatie wordt gezien als een landschappelijk geheel waar de gebouwen op een viertal percelen gesitueerd zullen worden. Deze vier bouweilanden zijn enigszins gestaffeld ten opzichte van elkaar geplaatst zodat het zicht vanaf de weg naar de bedrijven / showrooms maximaal is.

Per bouweiland wordt een groep van gebouwen als een architectonisch ensemble ontworpen. Het schaalverschil aan de twee zijden van het plangebied (grote schaal van de snelweg ten opzichte van de kleine schaal van de ecologische zone) is vertaald in de bebouwing. Aan de kant van de snelweg staat grotere bebouwing met een vrij strak regime van richtlijnen, terwijl aan de kant van de ecologische zone kleinschaliger bebouwing gesitueerd is in de vorm van paviljoens. Voor deze bebouwing gelden minder strakke richtlijnen en kan er vrijer ontworpen worden.

De drager, die tevens zorg zal dragen voor de ruimtelijke samenhang van het gehele gebied, is de inrichting van het landschapspark. Dit park is als een eenheid ontworpen.

 

Betrokken disciplines

Masterplan