Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Amsterdam Osdorp, Centrum Nieuw West

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Amsterdam Stadsdeel Nieuw West Circa 35 hectare Ontwerp 2003-20014, Realisatie vanaf 2009

Project details

Het centrum van Osdorp zal worden ontwikkeld tot het hoofdcentrum van de westelijke tuinsteden. In het huidige centrum van Osdorp ontbreken echter de karakteristieke levendigheid en stedelijkheid van een stadscentrum. BDP. heeft een Vernieuwingsplan (en later een regieplan) opgesteld waarin dan ook veel aandacht besteed is aan de ruimtelijke bouwstenen die nodig zijn om het centrum van Osdorp te transformeren tot een herkenbaar en levendig centrum, met een duidelijk herkenbaar stedelijk karakter. In het stedenbouwkundig plan voor Centrum Nieuw West is een flexibele basisstructuur ontwikkeld, waarbinnen door toevoeging van bebouwing en functies (verdichting en intensivering) een multifunctioneel en stedelijk centrumgebied tot ontwikkeling kan komen. Omdat het veranderingsproces een lange periode zal beslaan, is het niet wenselijk om in het Vernieuwingsplan alle details vast te leggen. Het is veel belangrijker om de meest essentiële kenmerken van het ontwerp vast te leggen; kenmerken, die noodzakelijk zijn voor de gewenste ruimtelijke organisatie en kwaliteit.

  • Door compact te bouwen ontstaat er een meer stedelijke sfeer met de dichtheid die past bij een centrumlocatie.
  • Het centrum wordt beter herkenbaar wanneer er een duidelijke overgang gemaakt wordt van het centrum naar zijn omgeving. Dit gegeven is uitgewerkt door het centrum te ‘omlijsten’ met water, waardoor er een fysieke begrenzing ontstaat.
  • Door de openbare ruimte te begrenzen en te concentreren op bijzondere locaties, wordt de kwaliteit verbeterd en het gebruik ervan gestimuleerd.
  • Het gevoel van stedelijkheid kan alleen worden gecreëerd door in de komende jaren verschillende functies in het centrum te concentreren. Door menging van functies en intensief gebruik van de beschikbare ruimte, wordt de juiste basis voor een stedelijk gebied gecreëerd.
  • De relatie met de Sloterplas zal worden versterkt zodat de plas en de oever een onderdeel van het centrum gaan vormen. De oever zal worden ontwikkeld als stedelijk park en ontmoetingsplek voor vele leeftijden en leefstijlen, met verschillende sferen en ruimte voor diverse activiteiten.
  • In het vernieuwingsplan wordt optimaal gebruik gemaakt van de (nieuwe) randen van het centrum. In het centrum worden verschillende soorten oevers gerealiseerd, die door hun ligging en oriëntatie geschikt zijn voor specifiek stedelijke activiteiten.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Diverse deelstudies, Supervisie