Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Badhoevedorp, Lijnden Oost

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond Awards
Badhoevedorp Schiphol Area Development Company nv Circa 30 hectare Ontwerp 2000, Realisatie 2003-heden Brug genomineerd voor Nationale betonprijs 2003

Project details

De orthogonale structuur van Badhoevedorp is doorgezet in het ontwerp voor dit bedrijvenpark. Binnen deze lineaire opzet heeft één lijn echter een bijzondere uitwerking gekregen als een brede, gebogen zone. Deze centrale zone heeft een groene uitstraling met veel water en een parkachtige karakter. Hierdoor heeft het gebied een groene en hoogwaardige uitstraling en ontstaat er enige afstand tussen de weg en de bebouwing. In het deel tussen de bestaande woonbebouwing van Lijnden en parkzone zijn kleinschalige functies gesitueerd, terwijl grootschaliger functies tussen de parkzone en de snelweg A9 geplaatst zijn. Doordat langs de wegen groene taluds zijn toegevoegd wordt niet alleen het groene karakter versterkt, maar worden tevens de auto’s (die altijd op eigen terrein geparkeerd worden) aan het zicht onttrokken. Door de centrale parkzone en de hoogwaardige inrichting van de rest van het plangebied is een bedrijvenpark ontstaan met een heel eigen karakter en gebruikskwaliteit voor de werknemers.
Haaks op de centrale parkzone zijn twee slanke bruggen door BDP. ontworpen, waarbij de licht gebogen oeverlijn doorloopt in het ontwerp van de bruggen. Deze bruggen vormen door hun subtiele en sierlijke ontwerp een bijzonder accent in de parkzone. De twee bruggen zijn genomineerd voor de Nationale Betonprijs 2003.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie, Ontwerp brug