Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Barneveld, Harselaartunnel

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Barneveld Gemeente Barneveld ca. 7.500 m2 Ontwerp 2016, Realisatie 2017-2019

Project details

In opdracht van de Gemeente Barneveld heeft BDP. gewerkt aan een esthetisch vormgevingsdocument voor de onderdoorgang spoorkruising Stationsweg – Barneveld noord, in de volksmond ook wel de Harselaartunnel genoemd. Naast het voorlopig ontwerp, opgesteld door Arcadis, is BDP. gevraagd om een esthetisch meer gewenste variant op te stellen.

 

Bij onderdoorgangen ligt de nadruk vaak op het grootste deel van de onderdoorgang: de begeleidende wanden. Deze wanden zijn in de beleving vanaf de rijbanen juist minder zichtbaar. BDP. heeft binnen deze opgave juist het kruisende element (het spoor) als bijzondere ‘brug’ beschouwd. Geen onderdoorgang maar een brug! Extra ontwerpaandacht is naar de uitwerking, de beleving van en vanaf deze ‘brug’ gegaan. Hiermee markeert deze ‘brug’ de noord-entree van Barneveld en stationsomgeving Barneveld-noord.

 

Deze onderdoorgang is nodig om de gemeente Barneveld, in het bijzonder het dorp Barneveld, het bedrijventerrein Harselaar en het dorp Voorthuizen op een veilige manier bereikbaar te houden. Naar verwachting is het aantal inwoners rond 2030 van 55.000 tot 65.000 gegroeid en zijn het aantal bedrijven en werknemers aanzienlijk gestegen. Zo’n dynamische gemeente vraagt om een uitstekende en veilige bereikbaarheid.

 

De onderdoorgang staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een ontwikkellocatie en ligt ingebed in een stedelijke context van belangrijke infra, het station Barneveld-Noord, het transferium, het Roekenbos en de ontwikkeling van het Columbizpark. Een opgave op het grensvlak van planontwikkeling, stedenbouw, architectuur, objectdesign en de inrichting van de openbare ruimte; vergelijkbaar met opgaven van BDP. voor de stationsontwikkelingen in Bilthoven en Oldenzaal.

 

Het esthetisch vormgevingsdocument borduurt voort op het voorlopig ontwerp van ProRail en Arcadis. Hier zijn de basisprincipes zoals tunnelafmetingen, hellingbanen en constructiekeuze vastgelegd. Het vormgevingsdocument door BDP. opgesteld voorziet in de verschijningsvorm ervan. In het document zijn de ontwerpprincipes, materiaalkeuzes en uitwerkingen daarvan weergegeven. Het ontwerp heeft een hoge, uitgewerkte ambitie binnen de gestelde kaders. Dit komt onder andere tot  uitdrukking in de vormgeving van de begeleidende wanden, de leuningen en de hekwerken, maar vooral in de vormgeving van het spoorkruisende element. Een warm bronskleurig weefsel omkleed hier het civieltechnisch beton. Het weefsel werkt als valbescherming en is gemaakt van strekmetaal met een open karakter. Het strekmetaal is gemaakt van bronskleurig geanodiseerd aluminium. Door in het architectonisch vormgevingsdocument belangrijke details uit te werken wordt de kwaliteit in de vormgeving geborgd. Hiermee wordt de ambitie verbeeld die de gemeente heeft met deze plek: een prominente plek die Barneveld herkenbaar maakt en allure geeft.

 

Dit past prima bij de ambitie van de gemeente die wil dat de lokale infrastructuur meegroeit met de dynamiek van Barneveld en de regio. Barneveld maakt als bedrijvige gemeente onderdeel uit van de topregio Foodvalley. Het project wordt gefinancierd met bijdragen van het Rijk en de provincie Gelderland.

 

 

http://www.barneveld.nl/harselaartunnel/

 

Gerelateerde link

 

 

 

 
Betrokken disciplines

Inrichting openbare ruimte - Stedenbouwkunde