Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Beetsterzwaag, Van Lyndenpark

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Beetsterzwaag Welkom; Van Wijnen Noord 2,2 ha, 56 woningen Ontwerp 2006-2008, Realisatie 2010-heden

Project details

Aan de noordrand van Beetsterzwaag ligt een bosgebied met schoolgebouw. De vraag aan BDP. was om dit gebied om te vormen tot kleinschalig woongebied met een gevarieerd woningaanbod. Een uitdaging van dit project was om ondanks het toe te voegen bouwvolume zo veel mogelijk van de bestaande bomen te behouden.
Daarnaast is de identiteit van Beetsterzwaag van belang; het gaat hier om een karaktervol dorp met authentiek bebouwing en tuinen uit eind 19de, begin 20ste eeuw. Door een zorgvuldige inbedding van het plan in de bestaande structuur en door het behoud van specifieke boszones, waarbij de middenzone met grote bestaande bomen een centrale plaats krijgt, is een uniek woonmilieu geschapen. Rond de centrale zone zijn vrijstaande woningen, rijwoningen en twee onder 1 kap woningen gesitueerd. In het zuidelijke gedeelte, op de plek van de voormalige school, zijn 2 appartementengebouwen met huur- en koopappartementen gesitueerd. Zij vormen het gezicht van de nieuwe buurt. Ze hebben dan ook een voorname uitstraling en het parkeren is grotendeels achter het gebouw / uit het zicht gerealiseerd.
Het kleur- en materiaalgebruik alsmede de inrichting van de openbare ruimte versterken de in het ontwerp creëerde voorname sfeer, passend bij de kleinschaligheid van Beetsterzwaag en de bosrijke omgeving.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig plan, Inrichting openbare ruimte, Beeldkwaliteit