Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

België, Eisden, MijnPark

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Eisden, België Strabag Development, België circa 6 hectare Ontwerp 2005-2009

Project details

De gemeente Eisden is gelegen in de Maasvallei, aan de westkant van de Maas. Het plangebied, het voormalige terrein van Mijnen NV ligt aan de noordkant van Eisden. De gunstige ligging van de grensoverschrijdende regio en de goede infrastructuur maken economische impulsen mogelijk.
Centraal in het plan staat het maken van een grote, groene, open parkruimte met vrij zicht naar het open landschap en het Nationale Park. Deze parkruimte wordt opgespannen tussen de twee ‘landmarks’ in het gebied; de terril (mijnberg) en de schachttorens. De historische relatie tussen de schachttorens en de terrils wordt hiermee benadrukt. De oostwestrichting van de groene centrale parkruimte wordt versterkt door het benadrukken van de sterke rechte lijnen van de historische railverbindingen en andere infrastructuur. Een belangrijk onderdeel is de langzaam verkeerroute door het park naar het Nationaal Park. Aan de randen van deze centrale parkruimte is een groot deel van de nieuwe functies georganiseerd. In de nabijheid maar niet direct grenzend aan het park, ten noordwesten van het park, zijn een themapark en verblijfsrecreatiegebieden gesitueerd. Deze vallen buiten de directe zichtlijnen vanaf het park richting het Nationaal Park.
De schachttorens krijgen een extra focus doordat zij de centrale objecten op een stedelijk plein worden. De schachttorens worden omlijst door nieuwe bebouwing met een designcenter en dagrecreatie. De gebouwen vormen een ensemble met het hotel, de cinema en de kunstacademie. Aan de oever van het grote meer, verscholen achter de terril, bevindt zich de eerste fase van het verblijfsrecreatiepark. De belangrijkste gebouwde grote functies voor het verblijfspark zijn tegen of in de berg gebouwd.
De berg zelf is zowel voor bezoekers van het recreatiepark als overige bezoekers toegankelijk en zeer geschikt voor diverse sportbeoefening en wandelen.
In het openbare park zullen de thema’s Aarde, Water, Vuur, Lucht en Spirit in de vorm van kunst worden verbeeld. Langs dit publieke park zijn de nieuwe functies gesitueerd, van oost naar west afnemend in recreatieve intensiteit. Rond de schachttorens is de grootste intensiteit, aansluitend op het outletcenter en de andere al aanwezige stedelijke functies. Hier zijn de grootste concentraties mensen en gebeurt het meest. Richting het Nationale Park zijn meer extensieve recreatieve functies gesitueerd, die bij het rustige karakter van het Nationale Park aansluiten.

Betrokken disciplines

Masterplan