Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Benthuizen Centrum

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Benthuizen Gemeente Rijnwoude Circa 15 hectare Ontwerp 2007-2009

Project details

Benthuizen ligt in het hart van de Randstad, aan de rand van Zoetermeer. Aan de zuidzijde van Benthuizen wordt het Bentwoud ontwikkeld; een aaneengesloten bos- en recreatiegebied van in totaal 2080 hectare. Zowel aan de oostzijde als aan de noordzijde van Benthuizen ligt voornamelijk het open polderlandschap met hierbinnen enkele dorpen en linten. Van oudsher vormde de Dorpsstraat het hart van Benthuizen.

De toename van autoverkeer vanaf de jaren 50 en de uitbreiding van een nieuw woongebied aan de zuidkant van de Dorpsstraat leidde tot de verplaatsing van de winkelfunctie en in de jaren die volgden verloor de Dorpsstraat hiermee zijn oorspronkelijke functie voor het dorp van Benthuizen.

In het ontwerp is ernaar gestreefd om Benthuizen (weer) een hart te geven. Rondom de Dorpsstraat wordt een reeks van pleinen en gebouwen met elkaar verbonden door een stelsel van paden dat het idee van een dorpserf een nieuwe betekenis geeft. Na het verplaatsen van allerlei kleinschalige bedrijvigheid naar een meer perifere locatie in het dorp, worden de winkels verplaatst naar de noordzijde van de Dorpsstraat. Het nieuwe winkelcentrum wordt op deze manier direct vanaf de Dorpsstraat toegankelijk. Vanuit het centrum wordt ook de ligging in de context weer voelbaar en zichtbaar gemaakt. Vanaf de waterkant is er weer zicht over de Ringvaart en het omringende polderlandschap.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundige ontwerp