Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Beverwijk Centrumgebied

Feiten

Locatie Opdrachtgever Budget Afgerond
Beverwijk Synchroon Circa 1,5 hectare Ontwerp 2004-2008, Realisatie vanaf 2015

Project details

Met het plan Meerplein worden in Beverwijk een gezellige intieme winkelstraat en stadsplein geïntroduceerd die passen bij de schaal en maat van de stad. Het centrum van Beverwijk kent op dit moment weinig intimiteit en gezelligheid. Wellicht komt dit door zijn brede winkelstraat en door het enorme Meerplein (het meet zo’n 300 bij 60 m.) Het plein wordt vooral gebruikt als parkeerterrein. Het meest karakteristieke gebouw aan het Meerplein is de St. Agathakerk.

De nieuwe bebouwing toont zich als een reeks verschillende gebouwen en gevelwanden met verschillende architecturen, als ware in een oude binnenstad in de loop der tijd organisch gegroeid. Zo staan er aan de nieuwe winkelstraat, de Meerstraat, kleinschalige stadshuizen die de intieme sfeer van de autovrije winkelstraat versterken. Het vernieuwde Meerplein wordt omgeven door de St. Agathakerk en nieuwe appartementengebouwen. Hierdoor ontstaan pleinwanden die passen bij de schaal van het Meerplein (60x70 m).

De vroegere haven wordt met een aantal middelen in herinnering geroepen. Het gaat hier dan niet om het terugbrengen van de (deels niet meer aanwezige) historische situatie maar om het oproepen van associaties ermee. De deels te handhaven keermuur van de Wijckermolen krijgt het karakter van een kademuur. Verlichtingselementen rond de rotonde krijgen het karakter van hijskranen. De bebouwing krijgt het karakter van ‘pakhuizen’.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundige ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie