Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Breukelen, Hof van Breukelen

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Breukelen Gemeente Breukelen ism Provincie Utrecht Circa 20 hectare Ontwerp 2008-2012, Realisatie vanaf 2015

Project details

Het gebied Hof van Breukelen is verouderd, verwaarloosd. In 2009 is het zelfs door de Utrechtse Natuur- en Milieufederatie uitgeroepen tot ‘Het meest verrommelde gebied’ van de provincie. Hoogste tijd dus om er wat aan te veranderen.
BDP. is gevraagd om een stedenbouwkundige visie voor het gebied te maken, zodat Breukelen een waardige entree krijgt.
Een belangrijk element in de stedenbouwkundige visie is de nieuwe ontsluitingsroute door het gebied. Momenteel ligt de ontsluitingweg van Breukelen naar de snelweg kronkelend door het gebied. In de stedenbouwkundige visie komt de ontsluitingsweg parallel en naast het spoor te liggen. Hierdoor wordt het verkeer snel het gebied uitgeleidt, én het zorgt ervoor dat in de rest van het gebied een rustig klimaat gecreëerd kan worden. De hoofdontsluitingsweg is opgetild, en komt hiermee op dezelfde hoogte als het spoor te liggen. Dit heeft voordelen op het gebied van veiligheid, het biedt mogelijkheden voor parkeeroplossingen en hierdoor ontstaat er een veilige omgeving rond het station. Treinreizigers hoeven geen drukke weg over te steken, maar gaan hier onderdoor.
Doordat er langs de hoofdontsluitingsweg een stedelijke wand is geplaatst kan het binnengebied een rustige, groene uitstraling krijgen met kwalitatief hoogwaardige openbare ruimtes, en (grondgebonden) woningen die qua schaal aansluiten bij het naastgelegen Rode Dorp. De woonblokken zijn zodanig gesitueerd dat de zichtlijnen naar het Amsterdam-Rijnkanaal vrij blijven en het water vanaf het groene binnengebied goed ervaren kan worden.
Parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal is een boulevard gesitueerd. Door deze hoogwaardig in te richten worden de kwaliteiten van het kanaal voor iedereen in Breukelen toegankelijk. Langs de boulevard zullen enkele accenten komen met commerciële voorzieningen in de plint. Cafés en restaurants zullen zo voor een levendige wandelroute langs het water zorgen.
Het station neemt als hart van het plangebied een belangrijke rol in. De openbare ruimte hieromheen krijgt een hoge kwaliteit, waarbij de Heijcop verbreedt wordt en zo, samen met begeleidende bebouwing en het groen een waardige entree van Breukelen vormt. Door dit middengebied groen uit te voeren, vormt het eveneens een belangrijke (recreatieve) verbinding tussen het Groene Hart ten westen van de snelweg en de Loosdrechtse Plassen aan de oostkant van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundige visie, Uitwerking Stationsomgeving