Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Coevorden, Bastions en singels

Feiten

Opdrachtgever Afgerond
Gemeente Coevorden Ontwerp 2003-2005, Realisatie 2005-2008

Project details

De door Menno Coehoorn ontworpen, zevenhoekige vestingstructuur van Coevorden, die eerst diende voor de bescherming van de stad en zich afkeerde van de buitenwereld, is sinds de slechting in 1870 juist een onderdeel van de stad geworden waar men kan profiteren van het groen en het water. Deze singelstructuur is weer aantrekkelijk gemaakt middels een hoger gelegen wandelroute en opnieuw vormgegeven hoekpunten, de Bastions. De overgedimensioneerde wegen langs de singels zijn versmalt ten voordele van de groene singel met bomenrijen. De plekken waar het zwaartepunt van de verdediging lag zijn nu verblijfsplekken waar men kan genieten van het uitzicht en het water. Deze drie Bastions zijn niet identiek maar wel als één familie vormgegeven.
De bastions bestaan uit verschillende niveaus waardoor men dicht bij het water kan zijn of juist vanaf grotere hoogte kan uitkijken. De niveauverschillen ontstaan door granieten wanden, trappen en hellingbanen. De wanden staan, in tegenstelling tot de voormalige symmetrische opzet, in verschillende richtingen waardoor de starheid van weleer doorbroken wordt en er dynamiek en openheid voor in de plaats komt. De stoere uitstraling die verwijst naar het verleden wordt benadrukt door de grove, granieten wanden die een beetje schuin staan en een solide uitstraling hebben. Ook is er gebruik gemaakt van forse houten railingen, stoere houten banken en granieten banden en traptreden. Naast halfverharding op de verblijfsplekken zijn er ook grasvlakken gerealiseerd die een verwijzing maken naar de vroegere verschansing. 's Nachts zijn de bastions als bijzondere plek aan de singel ook goed zichtbaar doordat de schuine wanden middels grondspots worden aangelicht.
Een belangrijk uitvoeringsaspect was een gasleiding die moest worden ingekapseld. Ook de drijvende steiger vanuit de haven is in het ontwerp geïntegreerd door een beweegbare 'brugverbinding'. 

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundige visie, Beeldkwaliteitplan openbare ruimte, Inrichting openbare ruimte