Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Coevorden, Kasteel en Motte

Feiten

Opdrachtgever Afgerond
Gemeente Coevorden Ontwerp 2007-2009, Realisatie 2007-2011

Project details

Coevorden is een Drents stadje met een rijke geschiedenis. Het begon in de middeleeuwen met een hogere versterkte plek in een waterig gebied, de motte. Deze motte groeide uit tot een burcht dat in de 16e eeuw samen met de hele nederzetting wordt gefortificeerd. Dit geheel geldt als een perfect voorbeeld van renaissance vestingstructuur. Vanaf de industrialisatie wordt
de vesting nutteloos en voor grote delen afgebroken en de eens zo duidelijke structuur versnipperd.
Het Kasteel van Coevorden is bijzonder in noord Nederland als mottekasteel.
De motte is nog vrijwel intact en het kasteel is een goed voorbeeld
van een complex dat in een aantal eeuwen is ontstaan. De grachten zijn weliswaar grotendeels niet meer zichtbaar, maar als archeologische rest nog in de bodem aanwezig.
Voor het kasteel en omliggende motte-terrein is een ontwerp gemaakt waarbij nadrukkelijk aandacht is voor inrichting en vormgeving met als doel behoud van het terrein en versterking van de archeologische waarden.
In dit gebied zullen geen bodemingrepen plaatsvinden die de aanwezige archeologische waarden en resten aantasten.
In de principedoorsnede is duidelijk te zien wat de essentie is van het plan voor de Weeshuisweide. Van een afstand is de motte het meest kenmerkende element op de weide, een voetstuk met daarop het kasteel.
Om het beeld nog verder te dramatiseren is de motte hoger dan het plateau waarop het kasteel ligt, waardoor de motte nog meer aanwezig is.
Vanaf de omliggende straten is de motte dus het meest zichtbaar. Als men dichterbij komt is op rand van de oude gracht een wandelpad met daarnaast een verlaagd gebied: de oude gracht. Deze is niet gevuld met water maar beplant met waterplanten of aan vocht en waterkant gerelateerde beplanting. Aan de overzijde van de gracht liggen op dezelfde hoogte als het eerder genoemde wandelpad de citadelpunten, uitgevoerd in strak gazon. Hier overheen ligt de motte. Dit alles zoveel mogelijk bovenop het
bestaande maaiveld om graven te voorkomen. De paden die dwars over de Weeshuisweide heen lopen hebben de richting van de oude kavels die hier lagen en zijn gericht op het kasteel. Een loper tussen kasteel en Markt is vormgegeven als een lichte brugconstructie die over de verschillende tijdlagen heen zweeft richting motte.

Gerelateerde links:

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundige visie, Beeldkwaliteitplan openbare ruimte, Inrichting openbare ruimte