Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

De Bilt, Dorpsstraat e.o.

Feiten

Opdrachtgever Budget Omvang plangebied Afgerond
Gemeente de Bilt € 1.800.000,- (incl. riolering) 24.000m2 Ontwerp 2008-2009, Realisatie 2010-2011

Project details

Het oude centrum van de Bilt heeft haar dorpse sfeer verloren doordat in de loop der tijd sluiproutes zijn ontstaan. De dorpssfeer zal worden hersteld door een drietal structurerende elementen, te weten historische continuïteit (historisch karakter moet voortgezet worden), ruimtelijke continuïteit (historische bebouwing en kleinschaligheid moeten voortgezet worden), functionele complexiteit (samenkomen van menselijk handelen door een diversiteit aan functies). Het gebruik van historische materialen zoals baksteen en natuursteen is ingezet om in het plangebied verblijfskwaliteit te scheppen. Door de rijbanen te versmallen worden de trottoirs zo breed mogelijk. Op de trottoirs is gelegenheid voor terrassen, uitstallingen van winkels; maar vooral ruimte. Ruimte om elkaar te ontmoeten, te spreken en activiteiten te organiseren. Historische elementen zoals de Kapelroute, voortuinen, hagen en steegjes worden verbijzonderd waardoor de historische beleving van het gebied wordt versterkt. De kerktuin (begraafplaats) vormt een bijzondere parel en schakel tussen de Dorpsstraat en de Burgemeester de Withstraat. De grote functionele claims, zoals rijbaan - fietsstroken – parkeren - beplanting, in de krappe dorpse ruimte hebben de nodige ontwerpenergie gevraagd om alles op zijn plek te krijgen. Ondanks deze hoge claims is er toch een ontwerp ontstaan welke recht doet aan het historische dorpse karakter waarbij er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering is gecreëerd.

Betrokken disciplines

Inrichting openbare ruimte