Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Den Bosch, Paleiskwartier Noord

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
's-Hertogenbosch Paleiskwartier bv Circa 17 hectare Ontwerp 1998-2006, Realisatie 1998-2006

Project details

BDP. is sinds 1990 als ontwerpbureau betrokken bij de herontwikkeling van de stationsomgeving in ‘s Hertogenbosch. Bij alle deelontwerpen heeft het streven naar een in de huidige tijd passende stedelijkheid centraal gestaan. Daarbij is de stedelijkheid van de oude stad als het ware over de spoorlijn heen gebracht naar de westzijde. Hierbij is een schaal gebruikt die past in de huidige tijd, zodat voorzieningen die qua schaal niet meer passen in de oude stad maar functioneel wel gewenst zijn in of nabij het centrum, weer een plaats krijgen.
Centraal in Paleiskwartier ligt het ‘bassin’ bovenop de parkeergarage waarmee de noord-zuid richting van Paleiskwartier wordt benadrukt. De westzijde van het bassin is openbaar met een wandelroute langs het water en een brede rand welke als informele zitplek functioneert. Het pad wordt begeleidt door een groenstrook met hierin afwisselend formeel vormgegeven beukenzuilen en granietplaten waarop kunst van bv. de naastgelegen kunstacademie geplaatst kan worden.
Het maaiveld in Paleiskwartier is grotendeels circa 1,5 meter opgetild, waardoor parkeergarages onder maaiveld mogelijk zijn en de openbare ruimte grotendeels autoluw is en voor voetgangers is ingericht. Door de randen van dit hoogteverschil te verbijzonderen in de openbare ruimte is aan de buitenranden het eigen karakter van Paleiskwartier versterkt. Het verschil in niveau is bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt in de bestrating waarbij het hoge deel een zandkleur als basis heeft en het lage deel in mangaankleur is bestraat. De overgang van laag naar hoog wordt telkens door muurtjes en plateaus benadrukt.
In het ontwerp voor het Paleiskwartier speelde duurzaamheid een belangrijke rol. Zo zijn vrijkomende grond en sloopafval zoveel mogelijk verwerkt binnen het plangebied. Het bassin heeft ook een functie als grote ‘zonnecollector’. De warmte die hiermee ’s zomers wordt opgevangen, is ’s winters te gebruiken voor de verwarming. De ventilatieschachten die nodig zijn voor de parkeergarage onder het waterbassin, zijn door BDP.khandekar uitgewerkt als folly en als uitzichtpunt over de lengte van het bassin.

Gerelateerd links:

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie