Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Den Bosch, Paleiskwartier Zuid

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
's-Hertogenbosch Paleiskwartier bv Circa 7 hectare Ontwerp 2008-2009, Realisatie start 2011

Project details

Het zuidelijk deel van Paleiskwartier is de afgelopen jaren onderwerp geweest van diverse studies (Willemspoort, hoogbouwnota, ontwerpstudie Ponte Palazzo) die geleid hebben tot voortschrijdend inzicht en de daarmee samenhangende gewijzigde stedenbouwkundige visies. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor een heroriëntatie op de stedenbouwkundige lay-out van het zuidelijk deel van Paleiskwartier. Dit heeft in 2008 geresulteerd in het Masterplan ‘Paleiskwartier-Zuid, scharnierpunt tussen Binnenstad en West’, waarbij de centraal gelegen vijver een belangrijke schakel in routes van de vergrote binnenstad vormt.
Het maaiveld in Paleiskwartier Zuid is in zijn geheel circa 1,5 meter opgetild, waardoor de mogelijkheid van parkeergarages onder maaiveld mogelijk zijn. Hiermee ontstaat de mogelijkheid de openbare ruimte in het hele gebied autoluw te maken en voor voetgangers in te richten. Door dit hoogteverschil te verbijzonderen in de openbare ruimte wordt het eigen karakter van Paleiskwartier vergroot. Het verschil in niveaus is bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt in de bestrating waarbij het hoge deel een zandkleur als basis heeft en het lage deel in mangaankleur wordt bestraat. De overgang van laag naar hoog wordt telkens door muurtjes en plateaus benadrukt.
In Paleiskwartier Zuid zijn de belangrijkste openbare ruimtes rondom de vijver gegroepeerd. De vijver krijgt voor een groot deel groene taluds en een rondgaand wandelpad op het lage niveau. Aan de westzijde ligt het plein rond de te behouden historische fabriekshallen met de sheddaken. Het plein krijgt een afwijkende bestrating die refereert aan de industriële geschiedenis van het gebied en welke de ritmiek van de architectuur van de sheddaken in het plein integreert. Op het plein is ruimte gereserveerd voor terrassen en andere publiekstrekkers. Een speels vormgegeven pergola op de overgang naar de vijver vormt een aangename verblijfsplek aan het water.
De nieuwbouw op de noordelijke oever zal een functie met openbaar karakter krijgen met ruimte voor horeca. Het Residentieplein tussen dit gebouw en de vijver biedt ruimte voor terrassen waarbij trappartijen de overgang naar de lager gelegen vijver vormen. De bestratingvlakken en boomblokken lopen door over de Onderwijsboulevard richting het Westerpark, waardoor een routing ontstaat tussen deze twee parkruimtes. 

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie