Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Den Bosch, Stationsomgeving

Feiten

Locatie Opdrachtgever Afgerond
's-Hertogenbosch Gemeente 's-Hertogenbosch Ontwerp 1990-1991, Realisatie 1999

Project details

Het stationsplein was met het kruispunt rondom de Draak een erkend knelpunt vanwege zijn veelheid aan functies, complexiteit van de vormgeving, de verkeersonveiligheid en de grote verkeersintensiteit.
De hoofdopzet van het ontwerp is gebaseerd op voorrang voor voetgangers, langzaam verkeer en openbaar vervoer. Een stationsplein vormt de beëindiging van de Stationsweg en een zijplein ten zuiden hiervan fungeert als busstation. De pleinen worden door nieuw gebouwde kantoorvoorzieningen en het nieuwe stationsgebouw begrensd, met daarin opgenomen drie hoogteaccenten. De bus heeft hierbij een volledig vrij traject gekregen. Na bestudering van verschillende alternatieven voor de busontsluiting is gekozen voor de oplossing waarbij de bussen via een onderdoorgang tussen het stationsgebouw en het emplacement wegrijden. Een belangrijke overweging hierbij was dat het busverkeer praktisch conflictvrij kan afrijden t.o.v. het fietsverkeer en de voetgangersstromen. Bovendien kon het compacte busstation optimaal worden gericht op het stationsplein, waarbij direct duidelijk is waar welke bus naartoe gaat.
Het Stationsplein wordt begrensd door kantoorgebouwen, het stationsgebouw en een halftransparante arcade waarachter zich de bussen bevinden. Door een creatieve wijze van scheiden van de verschillende vervoersstromen kon het plein worden ingericht voor gebruik door langzaam verkeer. Op het Stationsplein is een 'rotonde' gesitueerd die gebruikt wordt voor het afzetten van reizigers (kiss-and-ride). Deze rotonde is zorgvuldig ingepland en gematerialiseerd waardoor het een opvallend onderdeel is van het plein. In de rotonde is een speciale cascade ontworpen - niet alleen voor visuele verfraaiing, maar ook om het verkeersgeluid te verdringen door het rustgevende geluid van water. De parkeerbehoefte van de kantoren is ondergronds opgelost onder het plein en in de gebouwen.
De herinrichting van de Stationstraat vormde een integraal onderdeel van de herinrichting van de stationsomgeving en de aanhechting van de stationsomgeving aan de binnenstad. Het profiel van de Stationstraat waar veel ruimte was voor auto's, is gewijzigd tot een loper voor voetgangers. Uitgevoerd in graniet (grijstonen) met accenten van bordeaux rood ter plaatse van verlichtingsarmaturen, geeft het de ruimte een klassieke en tijdloze uitstraling. In het nieuwe profiel van de straat speelt de verhoogde middenberm een belangrijke rol en biedt ruimte aan bomen en kunstwerken op een vloer van gras. 

Betrokken disciplines

Inrichting openbare ruimte