Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Den Haag, Ypenburg Brasserhout OR

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Ypenburg, Den Haag VOF Brasserhout (Van Wijnen en Maasstede) circa 14 hectare Ontwerp 1999, Gerealiseerd 2000-2005

Project details

Belangrijke kenmerken van het plan voor Brasserhout, Ypenburg zijn het dorpse karakter en de situering van bijna alle woningen aan water.
De structuur van het gebied bestaat uit een neutraal raster van wegen, waterlopen en paden. Twee groene zones met verzamelwegen kruisen het stelsel van paden en sloten. Om auto's zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken zijn verspreid door de wijk en haaks op de paden kleine parkeervelden aangelegd. Aan de achterzijde zijn de meeste woningen met tuinen aan het water gesitueerd. In het midden van het gebied is ruimte gemaakt voor een langgerekte vijver met daarin drie speeleilanden. Deze eilanden hebben een informele inrichting gekregen, passend bij de sfeer van de Bras.
In het ontwerp voor Brasserhout is het profiel van de wegen bewust smal gehouden, 3,5 (eenrichtingsverkeer) en 4,5 meter breed (tweerichtingsverkeer), waarbij geen vrijliggende voetpaden zijn toegepast. Dit versterkt de gewenste kleinschalige en dorpse sfeer in het gebied. Door de straten smal te houden zijn geen verkeersremmende maatregelen nodig en kan een functionele en hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte worden bereikt. 
Ook de materiaalkeuze is hierbij van grote invloed; met het oog op de gewenste kleinschalige en dorpse sfeer in het gebied is gekozen voor gebakken klinkers voor het hele straatprofiel, inclusief de ‘stoepen’. In het landelijke middengebied zijn houten vlonders toegepast om de sfeer te versterken.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie