Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Den Haag, Ypenburg Brasserhout

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Ypenburg, Den Haag VOF Brasserhout (Van Wijnen en Maasstede) Circa 14 hectare, circa 550 woningen Ontwerp 1999, Realisatie 2000-2005

Project details

Brasserhout is een deelgebied binnen de Vinex locatie Ypenburg, ten zuidoosten van Den Haag. Belangrijke kenmerken van het plan zijn het dorpse karakter en de situering van bijna alle woningen aan water.
Om met het hoge aantal woningen dat het programma voorschreef toch een woonwijk met een landelijk karakter te maken, zijn de woningen in dit plan gegroepeerd tot eigentijdse landhuizen. Het totale programma van circa 550 woningen is in slechts 124 landhuizen ondergebracht. Deze landhuizen zijn er in acht verschillende gebouwtypen. De meeste landhuizen liggen met onderling verspringende rooilijnen langs de woonpaden. De meeste woningen liggen met tuinen aan de achterzijde aan het water. In het midden van het gebied is ruimte gemaakt voor een langgerekte vijver met daarin drie speeleilanden.
De structuur van het gebied bestaat uit een neutraal raster van wegen, waterlopen en paden. Twee groene zones met verzamelwegen kruisen dit stelsel van paden en sloten. Om auto’s zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken, zijn verspreid door de wijk en haaks op de paden, kleine parkeervelden aangelegd. Het profiel van de wegen is bewust smal gehouden, 3,5 (eenrichtingsverkeer) en 4,5 meter breed (tweerichtingsverkeer), waarbij de voetpaden op gelijk niveau liggen met de straat. Dit versterkt de gewenste kleinschalige en dorpse sfeer in het gebied.

Gerelateerde link:

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie