Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Deventer, Spikvoorde

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Deventer BEMOG projectontwikkeling Circa 50 hectare, circa 970 woningen Ontwerp 2002, Realisatie 2004-2011

Project details

Spikvoorde vormt een onderdeel van De Vijfhoek en ligt aan de uiterste oostrand van Deventer, tegen het Sallands landschap aan. Het landschap is richtinggevend geweest bij het ontwerp voor Spikvoorde.
De wijk wordt in het zuiden begrensd door een natuurgebied waar een beek ontspringt die nu dwars door Spikvoorde heen loopt. De beek wordt naar de rand van de wijk verlegd om de bijzondere waterkwaliteit te sparen.
De oude beekloop wordt dan getransformeerd tot een meer stedelijke waterloop met brede groenzones die de wijk Spikvoorde van zuid naar noord doorsnijdt en aansluit op bestaande watergang in De Vijfhoek. Door de ligging van de nieuwe en de oude beek ontstaan drie woongebieden die ieder hun eigen karakter hebben; de Oversteek, het Eiland en de Cröddendijk.
Bij de Oversteek lopen vanuit de bestaande structuur van de aanliggende wijken van De Vijfhoek lange smalle straten, groene assen en bebouwingsstructuren Spikvoorde in. De bebouwing prikt als het ware als vingers de groene zone in. In deze groene zone liggen verschillende bijzondere bebouwingsvormen.
Tussen de stedelijke watergang en de verlegde beek ligt op het Eiland het centrale deel van de wijk. De randen van het centrale deel reageren elk op specifieke manier op het omringende groene landschap, bestaande uit de oude beek en de nieuwe beekloop. De hoofdentree van dit deel ligt in het verlengde van een water-as richting winkelcentrum van de Vijfhoek en wordt gemarkeerd door een ‘baken’ in de waterzone.
Ten noorden van de verlegde beek sluit de bebouwing aan op de Cröddendijk met een meer erfachtige opzet. De woningen liggen als een soort hoeves gegroepeerd rond een gezamenlijk erf.
Langs de verlegde beek is gekozen voor een meer campusachtige opzet van woningen zonder tuin in een groene setting.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp