Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Eelde, Groote Veen OR

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Eelde Gemeente Tynaarlo 17 hectare Ontwerp 2007-2009, Realisatie start 2011

Project details

Bijzonder aan de locatie Groote Veen is de nabijheid van het dorpshart van Eelde en de landgoederenzone. In het plan voor Groote Veen zijn zowel de dorpse als de landschappelijke kwaliteiten vertaald. Door gebruik te maken van soepele lijnen, dorpse verhoudingen en variatie in de bebouwing, wordt het informele karakter van Eelde benadrukt. Door de aanleg van lanen, het handhaven van de historische Veenweg en het graven van een (kasteel) vijver rond de Multifunctionele accommodatie, wordt de nieuwe wijk aan de landgoederenzone gekoppeld.
De landgoederen zone wordt in Groote Veen niet alleen vertaald in de structuur van het plan. Ook de vormgeving van de straten en de keuze van de materialen en beplantingen is geïnspireerd op de wegen, tuinen en bossen in de landgoederen zone. Veel van de bomen en planten in het plan voor Groote Veen, komen voor in de bossen van de landgoederen of zijn daar in het verleden als bijzonderheid aangeplant. Voor de wegen in Groote Veen wordt een principe uit de landgoederen zone overgenomen: de wegen hebben een landelijke uitstraling door de aanwezigheid van brede groene bermen en het ontbreken van trottoirbanden.

Water speelt een grote rol in het plan van Groote Veen. Dit uit zich in de centrale vijver, het middelpunt van het plan. Alle wegen komen uit bij of lopen langs de vijver. Een tweede belangrijk element is de als langgerekte cascade vormgegeven wadi, die het water in het zuidelijke, hoger gelegen plangebied zichtbaar maakt.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Beeldkwaliteitplan