Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Eelde, Groote Veen

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Eelde Gemeente Tynaarlo 17 hectare, circa 200 woningen en een MFA Ontwerp 2007-2009, Gerealiseerd start 2011

Project details

Groote Veen, een nieuwe wijk met ruimte voor woningen, een multifunctionele accommodatie (MFA) en de berging van hemelwater, kent een bijzondere ligging tussen het dorp Eelde en de landgoederen zone ten oosten van Eelde.
In het planconcept met als thema landgoed wordt de MFA ingezet als een landhuis, met daaromheen een grote vijver. De wijk krijgt een groene uitstraling met onder andere lanen die een relatie met de landgoederen zone leggen.
Alle woningen komen aan een bijzondere openbare ruimte te staan: aan een laan, een wadi een bomenweide of een vijver. Naast een groene woonomgeving zorgt de openbare ruimte voor veel speelruimten en speelt het een belangrijke rol in de afvoer van het hemelwater.
De bebouwing sluit aan bij het dorpse karakter van Eelde, door ruime kavels, beperkte bouwhoogtes en variatie in vorm, rooilijn en type. Voor de beeldkwaliteit van de bebouwing is gekozen om een lokaal kenmerk van de bestaande bebouwing – asymmetrische kappen-  terug te laten komen in de nieuw te ontwerpen woningen. Verder krijgen de woningen die aan de belangrijkste openbare ruimtes staan een extra element in de vorm van een terras, dakoverstek of veranda om zo een sterke binding met de openbare ruimte te krijgen. De brede school met sporthal komt als parel in het hart van het plan te liggen en krijgt een dorpse uitstraling en schaal.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, inrichting openbare ruimte, Beeldkwaliteitplan