Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Goor, Twentse Stoombleekerij

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Goor Oude Wolbers/ Droste Projectontwikkeling VOF Circa 16 hectare, Ongeveer 370 woningen Ontwerp 1999-2010, Realisatie Eerste fase Hiltjesdamweide reeds gerealiseerd, Vanaf 2015 Twentse Stoombleekerij-terrein

Project details

Het voormalige fabrieksterrein van de Twentse Stoomblekerij wordt getransformeerd tot een levendige woonwijk. Hierbij worden oude structuren weer zichtbaar gemaakt en gebruikt om een aantrekkelijk woongebied te creëren.
Het plangebied vormt de tweede fase van het totale plangebied Finigoor. De eerste fase hiervan, Hiltjesdamweide, is reeds grotendeels gerealiseerd. Het terrein van de Twentse Stoombleekerij sluit hierop aan.
De waterstructuur is het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. In het ontwerp is een lange waterlijn in het verlengde van het water de aangrenzende Hiltjesdamweide opgenomen. In een vloeiende beweging wordt het water doorgezet in het plangebied. Dit brede water verbindt het bestaande water De Regge en de nieuw te graven waterloop ‘De Oude Beek’. Daar waar het brede water en de Oude Beek samenkomen is een park ontworpen als verbijzondering in de openbare ruimte.
Parallel aan de waterstructuur ligt de hoofdontsluiting van het gebied. Dit is een brede weg, waarbij de rijbanen gesplitst wordt door een groene middenberm met bomen. Hierdoor krijgt de hoofdontsluiting een aangename groene uitstraling, die een hoogwaardige entree vormt van het gebied.
In het zuiden van het plangebied staat een oude fabriekshal en een kantoorpand. Deze zijn zo ingepast in het ontwerp, dat deze gebouwen hergebruikt kunnen worden wanneer zich een passende functie aanbiedt.

Betrokken disciplines

Structuurvisie, Stedenbouwkundig ontwerp, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan Hiltjesdamweide, Stedenbouwkundig ontwerp TSB-terrein