Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Gorinchem, Bastion II

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Gorinchem Gemeente Gorinchem en Epicurus Circa 4 hectare Ontwerp 2007-2012

Project details

De locatie Bastion II ligt aan de noordwestzijde van de historische binnenstad van Gorinchem. Het vormt een deel van de schil rondom het oude stadshart. Het gebied Bastion II kent verschillende probleempunten, zoals een aantal verouderde woningcomplexen, wateroverlast en een onsamenhangende stedenbouwkundige structuur. De belangrijkste grondeigenaren in dit gebied hebben hun krachten gebundeld en zijn niet ieder voor zich, maar juist in onderlinge samenwerking gestart met het verkennen van de mogelijkheden tot herontwikkeling van dit gebied. Hierbij staat verbetering van de kwaliteit van dit stadsdeel binnen de context van de historische binnenstad voorop.

In het concept wordt uitgegaan van plateaus. Dankzij het nieuwe oplopende landschap naar de wallen toe zijn er een aantal zichtlijnen gecreëerd of verbeterd. In het nieuwe stedenbouwkundige plan wordt een reeks van nieuwe woonmogelijkheden aangeboden waardoor de diversiteit van de woningvoorraad vergroot kan worden. Het plan biedt de mogelijkheid om op een aantal specifieke plekken, nabij het kernwinkelgebied, zakelijke dienstverlening in de plint van de woongebouwen te maken. Ook is er vraag naar flexibele ruimtes voor woon/ werk activiteiten. Onder het oplopende landschap wordt het parkeren opgelost.
De landschappelijke niveaus geven de openbare ruimte een bijzondere kwaliteit en sfeer. De landschappelijke niveaus geven de openbare ruimte een bijzondere kwaliteit en sfeer. Het openbare gebied wordt autovrij. De sfeer van het oude centrum zal worden doorgetrokken naar het plangebied. Dit houdt in dat bakstenen materialen in warme tinten worden gebruikt. Ook zullen er geen doorlopende routes op het nieuwe opgetilde landschap voor fietsers komen (maar wel beneden door de garage heen). Op sommige plekken (bijvoorbeeld langs de route door de garages heen) zijn gaten in de daken gemaakt om extra lucht en licht te creëren, om bomen te laten groeien, of om het regenwater op een speelse manier af te voeren.

In de bastionpunt zal de ‘oude centrum-sfeer’ veranderen naar parksfeer’ en hiermee reageren op het groene beeld van de wallen. Om deze parksfeer te creëren is er voor gekozen om het dak van het bijzondere gebouw een grasdak te geven.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp