Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Bilthoven Masterplan Centrum

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Bilthoven Gemeente de Bilt Circa 20 hectare, circa 330 woningen, 10.800m2 kantoren en 5.000m2 detailhandel Ontwerp 2007-2011, Realisatie vanaf 2011

Project details

In opdracht van de gemeente De Bilt en ProRail heeft BDP. samen met Movares de herstructurering voor het stationsgebied gedaan. Een inmiddels jarenlange samenwerking die zijn vruchten heeft afgeworpen en waarbij van elkaars kennis en kwaliteiten is geprofiteerd. Er is in eerste instantie een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor het stationsgebied.

Masterplan
Om de integraliteit van ontwikkelingen in het centrum van Bilthoven, waaronder ook het stationsgebied valt, te waarborgen is, in opdracht van de gemeente De Bilt door BDP. een Masterplan en een beeldkwaliteitplan gemaakt. Middels het voeren van supervisie is er aandacht voor de samenhang van verschillende projecten en particuliere initiatieven en de relatie met het stationsgebied.
In het nieuwe plan voor het stationsgebied, dat dus integraal onderdeel uitmaakt van het Masterplan, wordt de onderdoorgang voor langzaam verkeer als brede loper uitgevoerd, met aan weerszijden van het spoor twee nieuwe pleinen die verbonden worden: Het Emmaplein en het noordelijke stationsplein.
Het Emmaplein wordt vormgegeven door tegenover de bestaande bebouwing nieuwe bebouwing te maken met een Bilthovense schaal, welke als pleinwand dienst doet.
Een ander belangrijk plein in het Masterplan is het Vinkenplein dat op dit moment in gebruik is als parkeerplein. Door nieuwe, statige, kopbebouwing met horecafuncties langs het plein te realiseren en het plein zelf als groene brink in te richten, ontstaat een levendig en gezellig plein, dat zo een tweede leven krijgt.
Dicht bij het station wordt aan de zuidzijde, een grootschalige parkeervoorziening onder de nieuwbouw geïntegreerd. Deze voorziening is bedoeld voor de toegevoegde centrumvoorzieningen en voor de nieuwe woningen aan het Emmaplein.
Aan de noordzijde van het spoor, langs de bypass wordt een P&R gerealiseerd.
Het winkelcentrum de Kwinkelier maakt ook deel uit van het Masterplan en wordt uitgebreid. Het krijgt nieuwe aansprekende entrees en de expeditie komt uit het zicht te liggen.
In het Masterplan zijn randvoorwaarden, met betrekking tot ruimtelijke groenstructuren, verkeersstructuur en bebouwingsvoorwaarden opgesteld om ervoor te zorgen dat de verschillende gebieden zich ontwikkelen tot één samenhangend centrum.
Dit centrum wordt groener, verkeersveiliger en meer divers. De randvoorwaarden zijn in een aantal deelplannen uitgewerkt, die een kader vormen voor het bestemmingsplan. Om het kleinschalige, dorpse karakter te behouden is een Beeldkwaliteitplan opgesteld, waarin spelregels zijn opgenomen voor de architectuur en de openbare ruimte.

Gerelateerde link:

Betrokken disciplines

Masterplan, Stedenbouwkundige uitwerking deelgebieden, Beeldkwaliteitplan, Inrichting openbare ruimte, Supervisie