Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Meerpaalplein Dronten

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Dronten Gemeente Dronten Circa 10.000 m2 Ontwerp 2016, Realisatie begin 2017

Project details

Voor het Meerpaalplein in Dronten heeft BDP. aanpassingen en toevoegingen voorgesteld die het plein sfeervoller en gezelliger moeten maken. Na eerdere herinrichtingsplannen in 2015 heeft de gemeente Dronten besloten om één van deze voorstellen, met een beperkt budget, verder uit te werken. De uitkomsten van een enquête onder de bevolking, over de inrichting van het plein, dienden hierbij als vertrekpunt. Tijdens het gehele ontwerp proces is er veelvuldig overleg met stakeholders geweest.  

Het grote Meerpaalplein biedt uitstekend ruimte voor de jaarlijks terugkerende evenementen, maar mist hierdoor de sfeer en gezelligheid die past bij een plein gelegen aan de rand van het centrum. Voor het ontwerp is allereerst gekeken welke minimale ruimte er nodig is om de verschillende evenementen op het plein te laten functioneren. Deze studie maakte inzichtelijk waar de ‘beperkte’ mogelijkheden voor de inrichting lagen.

Ondanks het beperkte budget is gekozen voor grote gebaren, welke in verhouding staan tot de maatvoering van het plein. Bomen en boomgroepen zorgen voor een aangename begeleiding van gebruikersstromen en delen het plein op in verschillende ruimtes. Aan iedere ruimte is vervolgens een attractie gekoppeld; het bestaande WOII herdenkingsmonument, een fontein van bedriegertjes en een eigentijds speelelement. Bij iedere attractie en onder de boomgroepen zijn verschillende zitelementen geplaats die zorgen voor een ‘intiemer’ gevoel op het plein. Hiermee komt het ontwerp tegemoet aan de wensen van de gebruikers: meer groen, zit- en speelgelegenheden en een waterelement.

Betrokken disciplines

Landschapsontwerp