Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Haarlem, Slachthuisbuurt-Zuid

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Haarlem Ymere, Elan Wonen, Pre Wonen Circa 9,5 hectare met circa 650 woningen, circa 8.400m2 commerciële ruimte, circa 20.000 m2 kantoren Ontwerp 2007, Realisatie vanaf 2011

Project details

De Schipholweg is één van de belangrijkste toegangswegen voor Haarlem. Toch vormt deze weg momenteel een matige entree naar de stad. De bebouwing langs deze weg is rommelig en weinig samenhangend. Om de Schipholweg een meer herkenbare uitstraling te geven heeft de gemeente een visie ontwikkeld waarin de Schipholweg een waardige stadsentree voor Haarlem zal worden met aan beide kanten van de weg een stedelijke wand van ongeveer 7 lagen hoog. De zone ten noorden van en grenzend aan de Schipholweg is in eigendom van 3 woning bouwcorporaties, te weten Elan wonen, Pre Wonen en Ymere. In deze zone liggen portiekflats, die gefaseerd gesloopt en vervangen moeten worden door hedendaagse woningbouw.
BDP. heeft voor deze zone een visie ontwikkeld. De uitdaging in dit plan is om, binnen de smalle zone, nieuwbouw te realiseren die een soepele overgang maakt tussen de grootschalige, stedelijke Schipholweg en de kleinschalige Slachthuisbuurt.
In het voorstel van BDP. wordt de overgang gemaakt door op de grens met de bestaande kleinschalige woningen een reeks van aaneengeschakelde pleinruimtes te maken. Deze ruimtes hechten de nieuwe bebouwing aan de bestaande bebouwing en voegen meer openbare plekken toe aan de verder dichtbebouwde Slachthuisbuurt. Aan de ruimtes komen zowel eengezinswoningen als kleinschalige appartementengebouwen. Langs de Schipholweg komt de door de gemeente vereiste hogere bebouwingswand met gemengde functies. Op de begane grond van deze wand komen wijkvoorzieningen, op de verdieping komen er woningen.
De visie is door de gemeenteraad van Haarlem vastgesteld. Op dit moment is de bebouwing van de eerste fase is aanbouw, waarbij BDP. de rol van supervisor heeft vervult.

Betrokken disciplines

Masterplan, Supervisie