Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

India, Mumbai, Nirlon Knowledge Park

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond Awards
Mumbai, India Nirlon Limited, India Circa 9 hectare Ontwerp 2007-heden, Gerealiseerd 2008-heden India Smart Living Awards (2011): Best Corporate Space-IT parks/SEZ category, Best Green Project-Commercial caterogy, Safest Project- all categories, Asia Pacific Property Awards 2012-2013: Renovation / development category

Project details

Nirlon Limited, een voormalig producent van synthetische draden, heeft zijn hoofdvestiging in Goregaon, een wijk ten westen van Mumbai. Omdat alle productieactiviteiten midden 2004 gestopt zijn, hebben de eigenaren besloten om deze strategisch gelegen locatie te herontwikkelen tot een IT-park.
BDP. is gevraagd om een concept voor deze transformatie te ontwikkelen. Om een totaalconcept te kunnen ontwikkelen is hiervoor samengewerkt met EDS (Environmental Design Solutions) uit New Delhi, India met betrekking tot punten als duurzaamheid en energie.Het gebied is uitstekend ontsloten en bereikbaar per auto, trein en vliegtuig. Het uitgangspunt bij de transformatie van het gebied tot een IT-park is dat het een dynamische plek wordt in directe verbinding met de buitenwereld, maar tevens ingericht wordt als een enclave van rust in een drukke context. In het ontwerp worden drie bebouwingszones gesitueerd rond een centrale parkzone. Binnen de bebouwingszones kan een onderverdeling gemaakt worden in 2 tot 5 bouwblokken. Door deze opzet is voldoende flexibiliteit ingebouwd om te kunnen reageren op toekomstige ontwikkelingen en de vraag vanuit de markt. De primaire kwaliteit van het ontwerp ligt in de centrale parkzone. Door deze openbare ruimte in te richten als een bijzondere plek en als bindend element tussen de bebouwing is het van minder belang hoe de bebouwing er precies uit zal zien.
De openbare ruimte zorgt voor samenhang en kwaliteit. Het centrale park wordt vrij gehouden van auto’s door het gebied te ontsluiten middels een ringweg langs de buitenrand van de bebouwing en te parkeren onder de bebouwing.
Tussen de bebouwing door wordt (door)zicht gegeven naar het groene hart van het gebied.
Bij de ontwikkeling van de bebouwing kunnen enkele bestaande gebouwen hergebruikt worden. Hierdoor blijft de historie van de plek zichtbaar en wordt de identiteit van de plek versterkt.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte