Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

India, Talegaon, Park Balador

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied
Talegaon, India Sankpal Developers Mumbai Circa 17 hectare, 20.000m2 park

Project details

Balador is een herontwikkelingsgebied van ca. 17 hectare, gelegen ten noorden van de snelweg Mumbai-Pune. Ten zuiden van de locatie is er een prachtig uitzicht op het meer en de achtergelegen heuvels met daarop de Jain-tempel.
Het ontwerp benadrukt de zichtlijnen naar het meer en de bergen aan de horizon. De wegen met vista’s op het meer krijgen een formeel karakter door een profiel met middenberm. In de middenberm zijn palmen geplant waardoor het zicht op het meer behouden blijft onder hun kroonstructuur.
De straten haaks op deze vista’s hebben als tegenstelling juist lommerrijke groene lanen van grote bomen met een gesloten bomendak. De schaduw van de bomen geeft in deze warme streek een grote kwaliteit.
De belangrijkste groene zone is het centrale park. Deze vormt de belangrijkste visuele as gericht op het meer. In dit park wordt in het regenseizoen een groot deel van het regenwater vastgehouden. Het park is terrasvormig als verwijzing naar de natuurlijke helling van de site. Een reeks van permanente vijvers ligt bij entreeplekken en belangrijke bouwwerken. De terrassen functioneren bij piekregens als tijdelijke vijvers voor wateropslag.
Losse groepen van bestaande waardevolle bomen zijn zo ingepast dat het uitzicht op het meer zoveel mogelijk blijft gehandhaafd en toch al in een vroeg stadium een volwassen beeld ontstaat.

Betrokken disciplines

Masterplan, Uitwerking deelgebieden, Inrichting openbare ruimte