Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Julianadorp, 't Laar

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Julianadorp Van Wijnen Projectontwikkeling 32 hectare Ontwerp 2004–2009, Realisatie start fase 1 2010

Project details

Dit prijswinnende plan betreft de herontwikkeling van een open psychiatrische inrichting in de kop van Noord Holland. Het terrein is een homogeen bosgebied in het open polderlandschap waarin paviljoengebouwen in open plekken in het bos zijn geplaatst. De herontwikkeling hiervan vindt plaats in het kader van de zogenoemde ‘omgekeerde integratie’: op het terrein zullen paviljoens wijken voor kleinschalige woonbuurten waar de cliënten zullen wonen naast ‘mensen van buiten’. In totaal zullen 323 nieuwe woningen gemengd worden met 19 cliëntenwoningen waarin elk 12 cliënten wonen.
Uitgangspunt van het plan is om Noorderhaven als gebied overzichtelijker te maken. De belangrijkste insteek daarin is het creëren van een duidelijk centrum, waarbinnen de algemene voorzieningen gesitueerd zijn. De bestaande gebouwen worden hier aangevuld met nieuwbouw, waardoor de ruimte beter begrensd wordt. Rondom het centrale gebied liggen de woonbuurten. Deze liggen in het bos ingebed maar zijn wel direct zichtbaar vanuit het centrumgebied: ook hiermee wordt de overzichtelijkheid van Noorderhaven bevorderd.
Elke woonbuurt is opgebouwd uit een mix van woningtypen. Belangrijk uitgangspunt is het ‘wonen in het bos’ in een ontspannen informele sfeer. Dit wordt onder andere bereikt door de woonstraatjes in de woonbuurten in het bos te laten doorlopen als voetpaden.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie