Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Circulair Inrichtingsplan parkstrook-west PolanenPark

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Haarlemmerliede en Spaarnwoude PolanenPark cv Circa 2ha Ontwerp: 2016 Realisatie: verwacht 2017

Project details

Bedrijvenpark PolanenPark is een nieuwe werklocatie in de regio Amsterdam, waar ondernemen samengaat met een goede bereikbaarheid en een centrale ligging. PolanenPark ligt vlak langs de A9 en de A200 naast knooppunt Rottepolderplein met Amsterdam, Haarlem, Haven Amsterdam en Amsterdam Airport Schiphol in de directe nabijheid. Het park biedt ruimte aan regionaal en nationaal georiënteerde bedrijven in de hogere milieucategorieën.

BDP. heeft voor PolanenPark, gelegen in de Haarlemmermeer polder, een sterk, groen raamwerk voor de openbare ruimte ontworpen waarbinnen het bedrijvenpark zich ontwikkelt. Voor de westzijde van dit groene raamwerk is een ontwerp gemaakt volgens de principes van de circulaire economie. Het circulaire ontwerp van deze openbare ruimte bouwt verder op duurzaamheidsconcepten, zoals Cradle to Cradle en is vooral gericht op economie, gebiedsontwikkeling en productontwikkeling met als uitgangspunt dat afval, grondstof is.

De koppeling van circulair ontwerp aan stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte vormt de uitdaging van het project. Vragen als, wat betekent circulair ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte van het bedrijvenpark? En: Wat kan circulair denken toevoegen aan de vormgeving en inrichting van de openbare ruimte? Gedurende het ontwerpproces werd duidelijk dat het hele bedrijvenpark in het circulaire proces betrokken moest worden. Het resultaat van dit proces is op de parkstrip toegespitste concrete ontwerpvoorstellen, die gerealiseerd kunnen worden door de landschappelijke elementen en de producten van bedrijven in de omgeving erbij te betrekken.

Ontwerpstappen

1. PolanenPark saneert de bodem en brengt een nieuwe leeflaag aan. Hierdoor wordt het mogelijk om PolanenPark te ontwikkelen. De hoogteverschillen kunnen worden gebruikt voor recreatie en natuurontwikkeling en sluiten aan bij de      landschappelijke kenmerken van het stellinggebied.

2. Voor de inrichting van het park worden bestaande materialen hergebruikt. Hierbij hebben lokale materialen de voorkeur. Zo wordt onderzocht of lokale ondernemers (Itsme en Molenaar) hun inbreng hebben met hun product of dienst.

3. De parkstrip wordt aangesloten op de Stelling van Amsterdam, zodat er een ecologische verbinding ontstaat. Beplanting wordt zorgvuldig gekozen, zodat deze helpt de bodem te verbeteren, fijnstof af te vangen, een aantrekkende werking voor fauna heeft en het landschappelijke karakter versterkt.

4. Het park verbindt PolanenPark met de omgeving. Het aangrenzend hotel met recreatieve functies kan bezocht worden tijdens de lunchpauze. Daarnaast is het park een uitbreiding van de recreatie route van de Stelling van Amsterdam.

Betrokken disciplines

Inrichting openbare ruimte