Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Leerdam, Raadsliedenbuurt,

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Raadliedenbuurt Leerdam Gemeente Leerdam i.s.m. Woningstichting Kleurrijk Wonen ca. 10ha, 130woningen 2010-2011

Project details

In opdracht van de gemeente Leerdam is in het kader van herstructurering op de plaats van de verouderde Koreawijk een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor de nieuwe Raadsliedenbuurt. In dit ontwerp zijn 130 nieuwe woningen gerealiseerd. Voornamelijk grondgebonden woningen van twee lagen met een schuine kap.

Het stedenbouwkundig plan wordt gekenmerkt door een heldere verkaveling met gebogen bebouwingslijnen. Deze lijnen begeleiden twee grote groene ruimtes in het plan; het nieuwe Patrimoniumpark en de groenblauwe zone van de watergang Broekgraaf. De nieuwe woningen zijn aan de voorzijde gericht op de grote groene ruimtes en aan de achterzijde op een binnenhof waar dichtbij de woning geparkeerd kan worden. Door het hofprincipe worden autobewegingen in het gebied beperkt.

Het nieuwe Patrimoniumpark biedt zowel woonkwaliteit voor de nieuwe woningen in de Raadsliedenbuurt als voor de bestaande woningen aan de overzijde van de Patrimoniumstraat. In overleg met zowel de nieuwe bewoners als met de omwonenden uit de aangrenzende buurten is het ontwerp van het park en de specifieke inrichting bepaald. Een groot deel van het park is als  speelplek ingericht. Het park is inmiddels een ontmoetingsplek met buurtactiviteiten voor bewoners uit heel Leerdam-West.

Ter hoogte van een nieuwe (duiker)brug in de Patrimoniumstraat komen het water van de Broekgraaf en het water van de wateras Leerdam bij elkaar. De zone krijgt een groen en landschappelijk karakter met een gewenste inrichting van de openbare ruimte. Aan de randen van het gebied lopen een fiets- en wandelroute en bevinden zich natuurvriendelijke oevers, visvlonders en een herkenbare bomenritmiek. Deze elementen verhogen de kwaliteit van de openbare ruimte. De fiets- en wandelroute langs de groenblauwe zone worden gekoppeld aan het grotere netwerk voor langzaam verkeer in Leerdam-West. Een extra grote vlonder bovenop een berg- bezink- bassin vormt een centrale ontmoetingsplek langs het water van de Broekgraaf.

Tussen het Patrimoniumpark en de Broekgraafzone is een smalle intieme doorsteek ontworpen:, een groene strip waarlangs woningen met een veranda staan. Ook in deze doorsteek zijn, in samenspraak met de bewoners, speelaanleidingen gerealiseerd.

Het appartementengebouw aan de Quirinus de Palmelaan beëindigt de gebogen lijnen langs de Patrimoniumstraat en de Broekgraaf en vormt een architectonisch accent. Het appartementengebouw is vier lagen hoog en past goed bij de schaal van de bestaande bebouwing en de grote bomen in de Quirinus de Palmelaan.

Zoals beoogd, is de nieuwe Raadsliedenbuurt inmiddels dusdanig verweven met de bestaande wijken, dat het (net als de Koreawijk voorheen) als vanzelfsprekend onderdeel van Leerdam-West uitmaakt.

Externe betrokkenen (architecten): VHGP architecten bv

 

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig plan, Inrichting openbare ruimte, Beelkwalitietplan, Supervisie