Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Nieuw Vennep, Wilhelminahoeve

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Nieuw Vennep Ballast Nedam en Airport Investment bv 9 hectare Ontwerp: 2005 – heden, Realisatie Vanaf 2015

Project details

Het plangebied ten zuiden van Nieuw Vennep dat zal worden ontwikkeld tot een hoogwaardig bedrijvenpark is direct bereikbaar via de provinciale weg N207. Schiphol ligt via de N207 en de rijksweg A4 op korte afstand. De nabijheid van grootschalige infrastructuur maakt dit een uitstekende locatie voor bedrijven.
In het plangebied staat een monumentale boerderij, De Wilhelmina-hoeve, waarnaar het gebied vernoemd is. Deze boerderij is een belangrijk cultuurhistorisch element en wordt in het ontwerp gehandhaafd. De boerderij heeft een bijzondere sfeer en uitstraling en kan door de centrale ligging in het gebied een belangrijke bijdrage leveren aan het vormen van een eigen identiteit voor het nieuwe bedrijvenpark Wilhelminahoeve. De boerderij zal een nieuwe functie krijgen, mogelijk gerelateerd aan de omliggende bedrijfsfuncties.
De bedrijfsbebouwing krijgt een representatief karakter en richt zich naar de omgeving. Bebouwing in de tweede lijn richt zich naar de centrale groene ruimte met de boerderij. Parkeren wordt uit het zicht opgelost aan de achterkanten van de bebouwing en achter verhoogde taluds.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Beeldkwaliteitplan, Inrichting openbare ruimte, Supervisie