Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Nieuw-Zeeland, Christchurch, Avon Rivier

Feiten

Locatie Opdrachtgever Afgerond
Christchurch, Nieuw-Zeeland Canterbury Earthquake Recovery Authority (CERA) Ontwerp 2013-2014, Realisatie start 2013

Project details

Wij zijn, samen met BDP studio’s in de Verenigd Koninkrijk, betrokken bij de wederopbouw van de stad Christchurch in Nieuw-Zeeland. Hevige aardbevingen in 2011 hebben het centrum van de stad grotendeels verwoest. Een bijzondere regeringsinstantie, genaamd CERA (Canterbury Earthquake Redevelopment Authority) is opgericht om de wederopbouw te overzien.
De planvorming voor de stad is direct na de aardbeving door de gemeente opgepakt door een initiatief ‘Share an Idea’, waarin bewoners konden aangeven wat ze belangrijk vonden voor de wederopbouw. Daaruit bleek dat groen, goede bereikbaarheid, een compact bebouwd centrum en een sterke identiteit prioriteit moesten krijgen bij de planvorming. Deze richtinggevende input van de bewoners is vervolgens verwerkt tot een visie voor de stad, de zogenaamde ‘Blueprint’. In de Blueprint werd de nieuwe structuur voor het centrum neergelegd, de belangrijkste speerpuntprojecten benoemd en een groen netwerk voor het centrum voorgesteld.
Een van de speerpuntprojecten is de Avon River Precinct, de oevers van de rivier Avon die over een lengte van 3,2 km door het centrum stroomt. Hierbij hoort ook de ‘East Frame’, in de huidige situatie een leeg gebied waar voorheen stedelijke bouwblokken stonden. In samenwerking met een lokaal ingenieursbureau, Opus, is door het team van BDP een landschapsontwerp hiervoor gemaakt. Ondanks de grootschalige vernieling van gebouwen door de aardbeving, zijn de bomen en de rivier grotendeels intact gebleven. De rivier zal het hart van het nieuwe centrum vormen. De Avon River is door de aardbevingen vervuild geraakt en door samen met lokale ecologen te werken, is een strategie bedacht om de rivier weer te herstellen. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is om water te zuiveren voordat het de rivier instroomt, de rivier sneller te laten stromen, door bijvoorbeeld de rivier op plekken te vernauwen en door meer lokale plantsoorten langs de oevers te planten. De rivieroevers krijgen dus een natuurlijker uitstraling. Over de hele lengte van de rivier wordt een nieuw netwerk van voetgangers- en fietsroutes aangelegd. De rivieroevers hebben van nature geen eenduidig karakter. Daar waar de Avonrivier door het centrum stroomt, vormen de oevers een opeenvolging van stedelijke ruimtes, die subtiel van elkaar verschillen. Deze stedelijke ruimtes zullen door een nieuwe promenade aan elkaar verbonden worden. Iedere plek krijgt een eigen karakter, maar overkoepelende ontwerpthema’s voor de waterzuivering, de beplanting en de routing zorgen voor een samenhangend geheel.
De East Frame wordt een nieuw stedelijke woongebied in het centrum, waar woningen rondom een centraal park zullen komen. Nieuwe fiets- en voetgangersroutes zullen het park met het centrum verbinden en een serie waterbassins vangen regenwater op en zuiveren dit voordat het de rivier instroomt.

Betrokken disciplines

Masterplan en inrichting openbare ruimte