Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Nijmegen, Hatert

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Nijmegen Talis Woondiensten Gehele plangebied ca 86.800m2, eerste fase 17.500m2 groot Ontwerp 2005, Realisatie 2009

Project details

Medio 2005 is door BDP. het stedenbouwkundig ontwerp opgesteld voor een zestal locaties in de wijk Hatert te Nijmegen. Locatie 1 is de locatie tussen De Kempenaerstraat en de Cort van der Lindenstraat.
In het stedenbouwkundig ontwerp is een zestal  appartementenblokken gelijkmatig over de locatie ‘gestrooid’. Het parkeren is onopvallend opgelost in deze groene locatie door deze half onder de blokken te plaatsen en deze per twee blokken te koppelen. Op deze wijze zijn er drie groepen van twee appartementenblokken ontstaan.
Om het groene karakter van de locatie te behouden, wordt het parkeren afgeschermd door groene taluds en/of beplanting. Daarnaast zal het groen zoveel mogelijk moeten worden benadrukt als kenmerk van de zone.
Het gehele gebied is uitgewerkt als een glooiend groen vlak met losse bomen waarin de gebouwen opgenomen zijn. Ook de randen van de verharde niveaus tussen de blokken sluiten aan op dit glooiende gras. De paden naar de blokken zijn deels in dit lijnenspel opgenomen, deels sluiten ze aan op de strakke lijnen van het gebouw. Het gebied wordt omzoomd door een haag. Deze haag wordt op enkele plaatsen langs de paden het gebied in getrokken. Kleuraccenten zijn aangebracht door voor deze hagen een bloemrijke border te plaatsen. Het oorspronkelijke groene karakter van het gebied is gebruikt als inspiratie.

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie