Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Nootdorp, ’s-Gravenhout

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Nootdorp Gemeente Pijnacker-Nootdorp Circa 70 hectare met circa 550 woningen Ontwerp 2000-2005, Realisatie 2003-2009

Project details

Aan de oostzijde van Nootdorp wordt de woonwijk ‘s-Gravenhout gerealiseerd. De wijk vormt de overgang tussen het dorp en het (nog aan te leggen) staatsbos ‘Balijbos’.

De verschillende typologieën van het lokale landschap zijn als basis gebruikt voor het ontwerp. Het plan is hierdoor opgebouwd uit drie onderdelen:

  • Het Lint met bebouwing rond informele erven langs de bestaande ‘s-Gravenweg. De oorspronkelijke boerderijen met losstaande stallen en schuren hebben als inspiratiebron gediend voor de inrichting van dit deelgebied. De nieuwe woningen zijn als ensembles gegroepeerd rond informele erven en omkaderd door een bomenscherm.
  • De Rietzone loopt parallel aan het spoor en is ingericht met veel water en eilanden met verschillende functies (wonen, tennis, appartementen, groen). Karakteristiek voor dit plandeel zijn het riet, de oevers en het water met de diverse eilanden. De eilanden hebben verschillende karakteristieken, met als gemeenschappelijke kenmerk het riet en de duikerbruggen. Deze bruggen zijn door BDP ontworpen als familie.
  • Het Bos waarin het toekomstige Balijbos in de vorm van groene uitlopers het plangebied wordt ingetrokken. Aan de slingerende groene lanen in dit deelgebied zijn de woningen gesitueerd achter bosstroken.

De markt voor de grote kavels met dure woningen zoals die gepland waren in het deelgebied ‘bos’ bleek aan het eind van het ontwerpproces echter geminimaliseerd te zijn als gevolg van economische veranderingen. De bosbeplanting in de brede zones langs de lanen waren inmiddels al wel aangeplant, waardoor een herontwikkeling van dit plandeel vorm diende te krijgen binnen de reeds ontworpen structuur. Daarom is haaks op deze boslanen een secundaire structuur geïntroduceerd waarbij geschakelde woningen afwisselend pleintjes en speelplekken omsluiten. Zodoende kon de gewenste verdichting gerealiseerd worden zonder afbreuk te doen aan het groene karakter van de boslanen. 

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte, Supervisie