Zoeken
#{_Lt}#{ImageTag} class="listItem-img listItem-img_autocomplete" src="#{ImageSrc}" alt="#{ImageAlt}" width="#{ImageWidth}" height="#{ImageHeight}" /#{_Gt}
#{Category}

#{Title}

#{Copy}

Lees meer over #{Title}

Oldenzaal, Groene Loper Watertorenstraat

Feiten

Locatie Opdrachtgever Omvang plangebied Afgerond
Oldenzaal Gemeente Oldenzaal Circa 10.000m2 Ontwerp 2013-2014, Realisatie start 2015

Project details

De Watertorenstraat in Oldenzaal wordt als 3e onderdeel van de Groene Loper heringericht. De Groene Loper is onderdeel van het Masterplan Oldenzaal Centraal (2003) opgesteld door BDP. in opdracht van gemeente Oldenzaal. De Groene Loper vormt een groene vanzelfsprekende verbinding tussen het centrum, station en verder richting Zuid-Berghuizen. In februari 2014 is het eerste deel van de Groene Loper, de tunnel, opengesteld. Begin 2015 wordt de oplevering het tweede deel verwacht: de Helmichstraat. De Watertorenstraat wordt als derde deel gezien, waarvan de uitvoering verwacht wordt in 2015.

De Watertorenstraat is een bijzonder gebied in Oldenzaal met een sterk eigen karakter. Grotendeels wordt dit geografisch bepaald door de hoogteligging, waar voorheen de Watertoren dankbaar gebruik van maakt om waterdruk op te bouwen. De bebouwing rondom heeft een medische tot zorggerelateerde functie. De oudste bebouwing van het MST ziekenhuis, Green Orange en de Watertoren is klassiek.

De bebouwing heeft een afwisselende onderlinge stijl zowel in bouwhoogte als in rooilijn, verspringende gevellijnen, oriëntatie en materiaalgebruik.
Het geheel, in combinatie met de groene uitstraling en lommerijke monumentale bomen geven een campussfeer waar nu de bus & auto nog domineert. Het definitief ontwerp van de Watertorenstraat laat zien hoe de Groene Loper als verbinding tussen centrum en station doorgezet. Parkeren wordt meer uit het zicht gehouden zodat het MST ziekenhuis een parkachtig voorterrein gaat krijgen. Materialen binnen gemeentegrens en aangrenzende terreinen worden zoveel mogelijk afgestemd waardoor het gebied groter als een geheel gezien gaat worden. De beplanting wordt in overleg met de aangrenzende terreinen afgestemd als gazon met los gestrooide monumentale bomen met Rododendrongroepen.  

De versmalde betonnen busbaan wordt speciaal op kleur gemaakt met een uitgewassen deklaag die aansluit bij de gebakken klinkerverharding die als trottoir in de Groene Loper ligt. Het trottoir wordt naar de oostzijde gelegd waardoor er een logisch aaneengesloten voetgangersroute ontstaat van centrum tot station. Als begrenzing van de busbaan + trottoir wordt een robuuste 40 cm brede molgoot/band van beton voorgesteld.

Gerelateerde projecten:

Betrokken disciplines

Stedenbouwkundig ontwerp, Inrichting openbare ruimte